Bölcsődei beiratkozás hirdetmény 2021.

2021. március 22. 08:59
HIRDETMÉNY
 BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS
 
Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a 20 hetes és 3 év közötti életkorú gyermekek szüleit, hogy a fenntartásában működő Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde
bölcsődei beíratás időpontja a 2021/2022. gondozási év vonatkozásában:
 
2021. április 26. -án és 27.-én  700 – 1700 óra  között lesz
 
A beíratás helyes személyesen: Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde Nemesvámos, Patak u. 1. Személyesen beiratkozni kizárólag előre egyeztetett beosztás alapján lehet. Időpont egyeztetés telefonon, a 30/514-92-96-os számon történhet.
A jelenlegi járványügyi szempontok figyelembevételével, a bölcsődébe elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a Felvételi kérelmet és a beiratkozáshoz szükséges iratokat az ovoda@nemesvamos.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni, legkésőbb 2021. április 28. napjáig.
Az bölcsőde felvételi körzete: Nemesvámos és Veszprémfajsz községek közigazgatási területe.
Felvehető gyermekek: Elsősorban a felvételi körzetben lakó gyermekek, valamint a felvételi körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
  1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya, 3 hónapnál nem régebbi lakcím esetén a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat.
  2. a szülő (szülői felügyeletet gyakorló szülő, törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata)
  3. orvosi igazolás az ellátás indokoltságának alátámasztására vagy munkáltatói igazolás
Az intézményvezető a bölcsődei felvétel tárgyában hozott döntését legkésőbb 2021. május 27-ig írásban megküldi a szülőnek.
Amennyiben az intézményvezető döntését a kérelmező szülő, törvényes képviselő vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartó önkormányzathoz fordulhat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 32. § (4) bekezdése szerint. Ebben az esetben a fenntartó határozata dönt.
 
Nemesvámos, 2021. március 22.
                                                                                                    Sövényházi Balázs s.k.
                                                                                                            polgármester
 

betöltés