Bölcsődei beíratás 2022.

2022. március 21. 09:56
HIRDETMÉNY
BÖLCSŐDEI BEÍRATÁSRÓL
Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a 20 hetes és 3 év közötti életkorú gyermekek szüleit, hogy a fenntartásában működő Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde
BÖLCSŐDEI BEÍRATÁS IDŐPONTJA a 2022/2023. gondozási év vonatkozásában:
2022. április 25. -én és 26.-án 7.00 – 17.00 óra között lesz.
A beíratás helye: Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde Nemesvámos, Patak u. 1.
Az bölcsőde felvételi körzete: Nemesvámos és Veszprémfajsz községek közigazgatási területe.
Felvehető gyermekek: Elsősorban a felvételi körzetben lakó, munkáltatói igazolással rendelkező szülők gyermekei, valamint a felvételi körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya, 3 hónapnál nem régebbi lakcím esetén a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat.
2. a szülő (szülői felügyeletet gyakorló szülő, törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata)
3. orvosi igazolás az ellátás indokoltságának alátámasztására vagy munkáltatói igazolás
Az intézményvezető a bölcsődei felvétel tárgyában hozott döntését legkésőbb 2022. május 26-ig írásban megküldi a szülőnek.
Amennyiben az intézményvezető döntését a kérelmező szülő, törvényes képviselő vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartó önkormányzathoz fordulhat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 32. § (4) bekezdése szerint. Ebben az esetben a fenntartó határozata dönt.
Nemesvámos, 2022. március 21.
Sövényházi Balázs s.k.
polgármester

betöltés