Csillagvirág Óvoda

Csillagvirág Óvoda

Óvodánk, családiházas környezetben, a Nemesvámos központjához közel található. A 2018-ban épített, modern, tágas óvodaépület a kiszolgáló helyiségek mellet, 4 csoportszobát, tornaszobát, fejlsztő- és logopédiai szobát, só-szobát, csoportonként egy-egy mosdót foglal magába, amely maximálisan kiszolgálja az óvodás gyermekek igényeit. A színvonalas működéséhez szükséges megfelelő tárgyi feltételeket a fenntartó önkormányzat folyamatosan biztosítja.

Új óvodánkban főzőkonyha is működik, amelynek segítségével biztosítjuk az egészséges táplálkozás feltételeit óvodásaink és dolgozóink számára.

Nevelőmunka, személyzet

Nevelőmunkánkban a játéknak, mesének kitüntetett szerepe van. Emellett az egészséges életmód és a környezettudatos szemléletmód alakítására is hangsúlyozottan törekszünk, ennek köszönhetően intézményünk elnyerte az Örökös zöld óvoda címet. Vegyes életkorú csoportjainkban 8 óvodapedagógus, 4 dajka  és 2 pedagógiai asszisztens dolgozik.    
Logopédus segíti – heti 1 alkalommal - az akadályozott beszédfejlődésű, egyéni fejlesztést igénylő gyermekek fejlődését.

Óvodai élet

Nevelési szemléletünk alapja, az elfogadó szereteten alapuló magatartás.
Óvodai nevelésünk sajátossága, hogy a kisgyermekkorhoz méltó, tartalmas elfoglaltságokat, játék - és meseélményeket nyújtson, jó alapot adva a következő érési fok, az iskoláskor eléréséhez. Csoportjaink életrendjét a játék folyamatossága, az évszakok adta játék -élmény-, és  tevékenység lehetőségek kihasználása jellemzi.
Vegyes életkorú csoportjainkban a szociális tanulásra gazdag lehetőség kínálkozik, a nagyobbak utánzása, modellkövetése, a kisebbekhez való alkalmazkodás során. Ez a szervezési forma jó hatással van az önállóság fejlődésére, az empátiás képesség alakulására. E családias forma, lehetőséget ad a testvérek, rokonok, ismerősök együttnevelésére. 
Csoportjaink: Maci, Csicsergő, Csiga-biga, Katica. 
Óvodai életünk legnagyobb részét a játék tölti ki. Sokat tartózkodunk a szabad levegőn. A gyermekek mozgásvágyának kielégítését - mint fejlődésük alapfeltételét - kiemelt gonddal biztosítjuk és szervezzük.
A településen tett sétáink, megfigyeléseink során arra törekszünk, hogy a lakóhely nyújtotta élményeket, szépséget, a megőrzendőt a gyermekekkel megláttassuk.


Kapcsolat a szülőkkel

A családokkal, óvodánkba járó gyermekek szüleivel a kapcsolatunk hagyományosan jónak mondható. Mindenkor arra törekszünk, hogy őket is tevékeny, aktív részeseivé tegyük óvodai életünknek. 
Közös fórumaink: szülők közössége SZM, Alapítványi kuratórium, szülői értekezlet, fogadóóra.
Intézményünk működését a „Nemesvámosi Óvodáért Közalapítvány támogatja.       
Az alapítvány célja: a nemesvámosi óvodában folyó tevékenység színvonalának folyamatos emelése.
Adószáma:  19380355-1-19                
Bankszámlaszáma: 73200086-11279282                                            
2006-ban alapított alapítványunk támogatói elsősorban a szülők és az óvoda fenntartója, és a településen működő cégek.
Jelentős anyagi forrást jelent a személyi jövedelemadó 1%-a.

Ünnepeink, hagyományaink

Az évszakok ritmikus váltakozását, és hétköznapjainkat az ünnepeink tagolják. Az ünnepeket, ünnepi eseményeket úgy szervezzük, hogy azok a gyermeki átélés szempontjából élvezetesek, örömtelik legyenek.

Ünnepeink, hagyományaink:
Mihály napi vásár
Mikulás
Adventi készülődés, Karácsony váró családi délután
Farsang, kiszeégetés
Március 15.
Húsvét
Májusfa kitáncolás
Évzáró, ballagó ünnepség
Gyereknapi kirándulás
Csillagvirág nyári piknik
Óvodábahívogató, nyílt nap
Ovi-suli program
 

betöltés