Csillagvirág-mese

Réges-régen a hegyek között kis kunyhójában élt Holdasszony urával, a Széllel. Szomorúan teltek napjaik, mert nem volt gyermekük.
Nyár végén egy este Holdasszony a lehulló csillagokat nézve kívánságával állt elő.
 • Te hatalmas Ég Ura! Lám, milliárdnyi gyermekkel büszkélkedhetsz, mégis sajnálsz tőlem egy icipici csillagocskát! Hadd legyek végre Anya!
Olyan keserveset sóhajtott, hogy az Égig szállt. Kihulló könnyei Földanyára hullottak, aki így szólt hozzá.
 • Ne búsulj Holdasszony! Égig érő bánatodat meghallotta Nap néném. Hamarosan teljesülhet a kívánságod! Mielőtt megvirrad, elküldi hozzá legkisebb szolgálólányát, Csillagvirágot. Csak készíts neki helyet a kertedben!
 • A kertemben? – csodálkozott Holdasszony. Ott csupa hasznos növény él, virág egy sem!
 • Tedd, amit mondtam! – súgta Földanya. Csillagvirág oda érkezik a földbe. Segítek neked felnevelni, gondoskodni róla.
Holdasszony hitetlenkedve csóválta fejét, de a kertbe lépve szokatlan melegség áradt szét a szívében, ami teljesen eltöltötte.
 • Anya leszek! Végre! Köszönöm Ég Ura, Nap Nővér, Földanya! – örömkönnyek hullottak a szeméből, ahogy a kert közepére ért. - Itt lesz Csillagvirág ágyása. Dinnye Dalma már megérett, leszedem.
Jócskán elmúlt már éjfél. Holdasszonynak igyekeznie kellett, hogy napkeltéig elkészüljön. Szél Úr aludt. Azt sem vette észre, amikor asszonya a kamrába vitte a dinnyét.
 • Minek ez a nagy sietség? – dünnyögte Dalma bosszúsan. - Már aludni sem lehet nyugodtan!
 • Ki látott még ilyent?! – pislogott értetlenül Tök Filkó. - Éjnek évadján szüretelni???
Uborka Borka még zöldebb lett mérgében.
 •  Mi még éretlenek vagyunk, de Paradicsom Piri alig várja, hogy megegyék!
Piri szégyenlősen elpirult. Most már elég fényhez fog jutni, hogy elkerült mellőle az a dagadt dinnyelány! Izgatottan nézte Holdasszonyt, aki a kerti szerszámok segítségével csodálatos ágyást készített az éj leple alatt. Egy cseberben friss forrásvíz csillogott a holdfényben. Holdasszony feltekintett az égre a lemenő hajnalcsillag közelében észrevett egy parányi csillagot, aki álmosan nyújtózkodott egyet, búcsút intett és elindult a Föld felé. Holdasszony kitárt karokkal hívogatta a régen várt égi áldást.
 • Itt vagyok Gyermekem! Hegyek között kristály patak partján kis kunyhóm mellett kertem közepében elkészült a helyed. Jöjj!
És Csillagvirág, mint drágakő felragyogott, ahogy beért a Föld légkörébe. Vékonyka csíkot húzva maga után egyenesen Holdasszony kertjének puha ágyásába pottyant. Jól befészkelte magát, majd elaludt.
Földanya betakarta, Holdasszony meglocsolta.
 • Álmodj szépeket kis Csillagvirágom! Kicsiny magocska vagy még, de hamarosan megnősz. Holdasszony fog gondoskodni rólad. Ő lesz a te édesanyád…
A Nap első sugara a földből kibúvó zöld levélkére sütött és megcsiklandozta.
 • Üdvözöllek Csillagvirág! Fényemet és melegemet adom Neked. Nőj nagyra és adj örömet minden Embernek, akit meglátsz! 
Azzal a Nap felsétált az Égre.
Holdasszony a reggeli elkészítésébe fogott. Mosolygott, bár hitte is meg nem is azt, ami éjjel történt vele. Az urának sem mert szólni semmit, hátha kineveti. Azt sem tudta elképzelni, hogyan lesz a csillagporból gyermek?
 • Ha álom volt, csak most az egyszer váljék valóra! – sóhajtotta, amikor a tejescsuprot a kezébe vette. Ebben a szempillantásban gyereksírás hallatszott kintről. Kiesett a csupor a kezéből, összetört, a tej kifolyt. Otthagyott csapot-papot és kiszaladt a kertbe.
 • Ej, te Asszony! Mi ez a lárma?! – riadt föl legszebb álmából Szél Úr. Hát, uramfia, mit lát? Azt hitte káprázik a szeme, amikor meglátta Holdasszonyt karján egy rózsaszínű csecsemővel. Az asszony arcáról földöntúli boldogság áradt.
A kicsi szeme könnyes volt és úgy csillogott, mint az égen a csillagok. Erre már felugrott Szél Úr is az ágyból s frissítő Szellőt fuvintott feléje. A kicsilány nagy levegőt vett és elmosolyodott.
 • Ő a mi kislányunk, Csillagvirág. – adta ura kezébe Holdasszony az új jövevényt. Apa lettél te is! Teljesült a kívánságunk Földanya és Napnővér jóvoltából. Kertünk közepén Csillagporból nőtt ki egy apró virág, szirmot bontott és belőle született ez a Gyermek. Ő az Ég Ajándéka! Azért érkezett a Földre, hogy megtanítsa a gyermekeknek a természet szeretetét, Földanya tiszteletét, az Élet feltételeinek megbecsülését. Ezután együtt óvják a környezetet! A mi dolgunk, hogy megadjuk neki az Élet ajándékait. Tápláljuk a Földanya kincseivel, itatjuk kristálytiszta vízzel, jó levegőt biztosítunk neki. Nap nővér ezután még több fényt és meleget küld felé.
Csillagvirág szeretetben nevelkedett családja körében. A virág, amely dajkálta, évente újabb és újabb magvakat hintett a földbe és minden tavasszal friss virágok nőttek belőlük.  Ezernyi apró csillagvirág bontotta ki szirmait a kertben, a mezőkön, végül az egész földön. A kék, lila, sárga, fehér, rózsaszínű csillagocskákat kertünkben is megtalálod.
Csillagvirág sétái közben szeretettel nézte a megannyi gyönyörű virágot, amelytől a nevét kapta. Testvéreinek tekintette őket, ugyanúgy, mint az éjszakai ég csillagait. Minden este búcsút intett a lemenő Napnak, a kerekedő és fogyó Holdnak, az elsőnek felkelő és utolsónak lenyugvó Hajnalcsillagnak, aki mellett egykor ott hunyorgott álmosan, mielőtt a Földre érkezett…
  
Csillagvirág-ének
Gyerekek: Egy csillag a Földre szállt
Így született Csillagvirág
Fénylő Éjszakai Ég!
Őrizd minden Testvérét!
Csillagvirág: Csillag voltam, virág lettem
Anyám ölén Gyermekké lettem
Anyám álma valóra vált
Így lettem én Csillagvirág!
Hajnalfényben megszülettem
Csillagporból emberré lettem
Nézd az Ég a Földre szállt
Mennyi apró Csillagvirág!
1. Gyerek: Lehetnék kék, mint az Ég
2. Gyerek: Vagy hópehely, mely oly fehér
3. Gyerek: Lila fecskék bársony szárnya
4. Gyerek: Csipkerózsák rózsaszín álma
5. Gyerek: Napraforgó aranyát szirmaira csókolná…
Csillagvirág: Hajnalfényben tündökölni
Kéz a kézben együtt lenni
Boldogan ver a szívem
Bíbor lett az én színem!
Gyerekek: Bármilyen színű lehetsz
Minden csillag rád nevet
Fogjunk kezet jóbarát
S öleljük át Földanyát!
Mindenki: A Földön nyílik száz virág
Az Égen csillag milliárd
Nap fényében fürödhetünk
Holdsugárral fésülködünk
Óvónénik vigyáznak ránk
Mennyi apró csillagvirág!
 
Csillagvirág-vers
Egy nyári éjjel Földanyára hullócsillag érkezett
Hajnalfényben csillagporból csillagvirág született
Napsugártól életre kelt Holdanyának óhaja
Lelket lehelt a gyermekbe Szél Úrnak a sóhaja
 • Így lett kislány Csillagvirág
Ég küldötte s befogadta őt a Föld
Minden gyermek jóbarátja
Szeressük és óvjuk őt!
 
Csillagvirágok a kertben
A csillagporból lett csodák magvai szikrázva hullanak a földbe, s kelnek új életre. Őszi eső öntözi, télen hópaplan fedi, tavasszal harmatcsepp az itala, nyáron napfény és meleg táplálja.
Óvodánkba lépegetve utunkat szegélyezve boldogságot hoznak a szívünkbe. Zöld pázsit, lombos fák, madárdal köszönt minket a kristálypatak partján. Kis lampionok az égről, csillagvirágok a földről vigyázzatok minden Gyermekre, aki hozzátok eljön!
                                                                                                                                     Villányi Edit
2015. 09.07.
 
 
 

betöltés