Csillagvirág Óvoda

Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde

Intézményünk mindkét épülete családi házas környezetben, Nemesvámos központjához közel található. A 2018-ban épített, modern, tágas óvodaépület a kiszolgáló helyiségek mellet, 4 csoportszobát, tornaszobát, fejlesztő- és logopédiai szobát, só-szobát, csoportonként egy-egy mosdót foglal magába, amely maximálisan kiszolgálja az óvodás gyermekek igényeit.

Óvodaépületünkben főzőkonyha is működik, amelynek segítségével biztosítjuk az egészséges táplálkozás feltételeit óvodásaink, bölcsődéseink, dolgozóink számára, emellett ellátjuk az iskolai és a szociális étkeztetési feladatokat is.

A régi óvodaépületben került kialakításra bölcsődei tagintézményünk, amely teljeskörű átépítést és felújítást követően 2019 novemberében nyitotta meg kapuit.
Három csoporttal, 36 fő befogadására alkalmas az épület, amelyben szeretettel várjuk 20 hetes kortól 3 éves korig a gyermekeket.
Az ízlésesen berendezett csoportszobák minden bölcsődés korú gyermek igényeit kielégítő játékokkal, eszközökkel felszereltek.

Az intézmény színvonalas működéséhez szükséges megfelelő tárgyi feltételeket a fenntartó önkormányzat folyamatosan biztosítja.

Nevelőmunka, személyzet

Nevelőmunkánkban a játéknak, mesének kitüntetett szerepe van, mind az óvodában, mind a bölcsődében. Az óvodában, emellett kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmód és a környezettudatos szemléletmód alakítására is, ennek köszönhetően intézményünk elnyerte az Örökös zöld óvoda címet.
Óvodánk vegyes életkorú csoportjaiban 8 óvodapedagógus, 4 dajka  és 2 pedagógiai asszisztens dolgozik.
Bölcsődénk feladatainak ellátását 6 kisgyermeknevelő, 2 bölcsődei dajka, 1 részmunkaidős konyhai dolgozó biztosítja, akik munkáját bölcsődevezetőnk koordinálja.
    
Logopédus segíti – heti 1 alkalommal - az akadályozott beszédfejlődésű, egyéni fejlesztést igénylő gyermekek fejlődését az óvodában.

Óvodai élet

Nevelési szemléletünk alapja, az elfogadó szereteten alapuló magatartás.
Óvodai nevelésünk sajátossága, hogy a kisgyermekkorhoz méltó, tartalmas elfoglaltságokat, játék - és meseélményeket nyújtson, jó alapot adva a következő érési fok, az iskoláskor eléréséhez. Csoportjaink életrendjét a játék folyamatossága, az évszakok adta játék -élmény-, és  tevékenység lehetőségek kihasználása jellemzi.
Vegyes életkorú csoportjainkban a szociális tanulásra gazdag lehetőség kínálkozik, a nagyobbak utánzása, modellkövetése, a kisebbekhez való alkalmazkodás során. Ez a szervezési forma jó hatással van az önállóság fejlődésére, az empátiás képesség alakulására. E családias forma, lehetőséget ad a testvérek, rokonok, ismerősök együttnevelésére. 
Csoportjaink: Maci, Csicsergő, Csiga-biga, Katica. 
Óvodai életünk legnagyobb részét a játék tölti ki. Sokat tartózkodunk a szabad levegőn. A gyermekek mozgásvágyának kielégítését - mint fejlődésük alapfeltételét - kiemelt gonddal biztosítjuk és szervezzük.
A településen tett sétáink, megfigyeléseink során arra törekszünk, hogy a lakóhely nyújtotta élményeket, szépséget, kulturális örökségeinket a gyermekekkel megláttassuk.

Bölcsődei élet

Bölcsődei nevelésünk alapköve a kisgyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez, igényeihez igazodó nevelés és gondozás biztosítása, amely során tiszteletben tartjuk a családi nevelés elsődlegességét.
Bölcsődénkben is kiemelt szerepe van a játéknak, mesének, szabad levegőn való tartózkodás, mozgás biztosításának.
„A gyermekben érlelődik a jövő…”- írta Hermann Alice, s hogyan alapozzuk meg ezt a „jövőt”, az rajtunk is múlik, hiszen a gyermek olyan amilyenné a felnőtt világ alakítja. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik, mint a szivárvány, sokszínűek, mégis egyediek, akik bátran kipróbálják a bennük szunnyadó ezernyi lehetőséget, kezdeményezőek, és kreatívak.
 

Kapcsolat a szülőkkel

A családokkal, óvodánkba és bölcsődénkbe járó gyermekek szüleivel a kapcsolatunk hagyományosan jónak mondható. Mindenkor arra törekszünk, hogy őket is tevékeny, aktív részeseivé tegyük intézményi életünknek. 
Közös fórumaink: szülők közössége SZM, Érdekképviseleti Fórum, Alapítványi kuratórium, szülői értekezlet, fogadóóra, közös rendezvények programok.

Intézményünk működését a „Nemesvámosi Óvodáért Közalapítvány is támogatja.       
Az alapítvány célja: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde tevékenysége színvonalának folyamatos emelése.
Adószáma:  19380355-1-19                
Bankszámlaszáma: 73200086-11279282 
                                           
2006-ban alapított alapítványunk támogatói elsősorban a szülők és az óvoda fenntartója, és a településen működő cégek.
Jelentős anyagi forrást jelent a személyi jövedelemadó 1%-a.

Ünnepeink, hagyományaink

Az évszakok ritmikus váltakozását, és hétköznapjainkat az ünnepeink tagolják. Az ünnepeket, ünnepi eseményeket úgy szervezzük, hogy azok a gyermeki átélés szempontjából élvezetesek, örömtelik legyenek.

Ünnepeink, hagyományaink:
Mihály napi vásár
Mikulás
Adventi készülődés, Karácsony váró családi délután
Farsang, kiszeégetés
Március 15.
Húsvét
Egészség hét - sport nap
Évzáró, ballagó ünnepség
Gyereknapi kirándulás
Csillagvirág nyári piknik
Óvodábahívogató, nyílt nap
Ovi-suli program
Bölcsőde - óvoda átmenetet támogató programok

Putz Andrea
intézményvezető

betöltés