Bölcsődei beíratás 2024.

2024. március 20. 14:29
 
HIRDETMÉNY
 
BÖLCSŐDEI BEÍRATÁSRÓL
 
Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a 20 hetes és 3 év közötti életkorú gyermekek szüleit, hogy a fenntartásában működő Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde
 
bölcsődei beíratás időpontja
 
a 2024/2025. gondozási év vonatkozásában:
 
2024. április 24. -én és 25.-én  700 – 1700 óra  között lesz.
 
A beíratás helye: Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde Nemesvámos, Patak u. 1.
 
Az bölcsőde felvételi körzete: Nemesvámos és Veszprémfajsz községek közigazgatási területe.
 
Felvehető gyermekek: Elsősorban a felvételi körzetben lakó, munkáltatói igazolással rendelkező szülők gyermekei, valamint a felvételi körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre.
 
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
  1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ-kártya, 3 hónapnál nem régebbi lakcím esetén a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozat.
  2. a szülő (szülői felügyeletet gyakorló szülő, törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata)
  3. orvosi igazolás az ellátás indokoltságának alátámasztására vagy munkáltatói igazolás
 
A főigazgató a bölcsődei felvétel tárgyában hozott döntését legkésőbb 2024. május 25-ig írásban megküldi a szülőnek.
 
Amennyiben a főigazgató döntését a kérelmező szülő, törvényes képviselő vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartó önkormányzathoz fordulhat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 32. § (4) bekezdése szerint. Ebben az esetben a fenntartó határozata dönt.
 
Nemesvámos, 2024. március 20.
 
 
 
                                                                                                   Sövényházi Balázs s.k.
                                                                                                           polgármester
 
 
 

betöltés